Het Digitale V&G Dossier

Het digitaal veiligheidsdossier is een digitaal informatiesysteem ontwikkeld voor het beheren van VG-dossiers in alle fasen van een object in de bebouwde omgeving. Het biedt een eenvoudig inzicht in alle aanwezige risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid tijdens werkzaamheden aan een bouwwerk. Het voorkomt risico’s, werkt overzichtelijk en niet onbelangrijk, het spaart veel tijd.

Wat is een Digitaal V&G Dossier?

Dit dossier biedt inzicht in alle V&G-risico’s tijdens bouwwerkzaamheden. Het is een integraal dossier dat opgebouwd wordt tijdens de ontwerpfase en actief wordt bijgewerkt en nageleefd tijdens de realisatiefase. Lees meer

Hoe werkt het Digitale V&G Dossier?

Het eerlijke antwoord; “heel eenvoudig”. U kiest de fase waarin het object zich bevindt. We hebben voor u alvast 5 fases gedefinieerd. U vult voor het betreffende object de juiste gegevens in en het programma geeft u direct de noodzakelijk V&G-informatie waarna u besluiten kunt nemen of acties kunt uitzetten. Lees meer

Waarom een Digitaal V&G Dossier?

Het is van belang dat zowel de opdrachtgever als de uitvoerende en aansturende partijen op bouwlocatie kennis kunnen nemen van het V&G-dossier. Verschillende personen werken vanuit eigen invalshoeken aan het dossier. Lees meer

Veelgestelde vragen

Kan ik inloggen met mijn laptop, tablet of telefoon?

Het maken van een V&G-dossier vindt plaats in Relatics. Relatics is het best te benaderen op de laptop. Met behulp van een tablet en telefoon kunnen wel mobiel werkplekinspecties en VGM-bevindingen worden gedaan die in het Digitaal V&G-dossier terecht komen.

Hoe leer ik met dit programma te werken?

Wanneer gekozen wordt voor het Digitaal V&G-dossier worden de gebruikers getraind in het gebruik van de tooling. Daarnaast is er tijdens kantooruren ook een helpdesk beschikbaar om vragen te beantwoorden en te assisteren in het gebruik.

Wat als ik toch loop in het V&G-dossier?

Tijdens kantooruren is er een helpdesk beschikbaar per telefoon of per email die u kan ondersteunen in het gebruik van het Digitaal V&G-dossier.