Wat is een V&G Dossier

Veiligheid en Gezondheid zijn essentiële voorwaarden om te kunnen werken. Vanuit de Wet en vanuit goed werkgeverschap. “Iedereen elke dag veilig en gezond naar huis” is onze en waarschijnlijk ook uw doelstelling. Deze doelstelling kan heel concreet worden gemaakt door gebruik te maken van een goed V&G-dossier.

Is dit een compleet nieuw programma? Ja en nee. Het is een uniek concept en een functionaliteit die huidige pakketten niet bieden. Het is echter volledig geschikt om te integreren in een bestaande Relatics omgeving.

“Relatics is een web based applicatie die u in staat stelt om alle informatie binnen projecten in de bouw- en infrastructuur te beheren.” (www.relatics.com) Deze applicatie is al in gebruik bij vele opdrachtgevers en aannemers.

Hoe werkt het Digitale V&G Dossier?

Het eerlijke antwoord; “heel eenvoudig”. U kiest de fase waarin het object zich bevindt. We hebben voor u alvast 5 fases gedefinieerd. U vult voor het betreffende object de juiste gegevens in en het programma geeft u direct de noodzakelijk V&G-informatie waarna u besluiten kunt nemen of acties kunt uitzetten. Lees meer

Waarom een Digitaal V&G Dossier?

Het is van belang dat zowel de opdrachtgever als de uitvoerende en aansturende partijen op bouwlocatie kennis kunnen nemen van het V&G-dossier. Verschillende personen werken vanuit eigen invalshoeken aan het dossier. Lees meer

Veelgestelde vragen

Kan ik inloggen met mijn laptop, tablet of telefoon?

Het maken van een V&G-dossier vindt plaats in Relatics. Relatics is het best te benaderen op de laptop. Met behulp van een tablet en telefoon kunnen wel mobiel werkplekinspecties en VGM-bevindingen worden gedaan die in het Digitaal V&G-dossier terecht komen.

Hoe leer ik met dit programma te werken?

Wanneer gekozen wordt voor het Digitaal V&G-dossier worden de gebruikers getraind in het gebruik van de tooling. Daarnaast is er tijdens kantooruren ook een helpdesk beschikbaar om vragen te beantwoorden en te assisteren in het gebruik.

Wat als ik toch loop in het V&G-dossier?

Tijdens kantooruren is er een helpdesk beschikbaar per telefoon of per email die u kan ondersteunen in het gebruik van het Digitaal V&G-dossier.