Onze missie

Veiligheid en Gezondheid de aandacht geven die het verdient en nodig heeft in Nederland, en dan met name de bouwlocaties veiliger maken, is onze missie. Dit vraagt om een professionele aanpak. Door het V&G dossier te digitaliseren ontstaat meer grip op de veiligheid op de bouwplaats.
Dit kan klinken als een “gat in de markt”. Dat is het ook, maar dan een potentieel gat in de informatieopbouw van ontwerp naar realisatie en in de overdracht van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Dit spreekt ons geweten aan.

Het risico op informatieverlies is groot als dit dossier als een bestand te delen. Het biedt meerwaarde om dit digitaal te beheren.
1. Bevoegde personen krijgen op elk tijdstip en op elke locatie toegang tot het actuele dossier.
2. Personen krijgen op basis van hun functie rechten om bepaalde inzicht te krijgen in bepaalde delen van het dossier en de mogelijkheid om aanpassingen te verrichten.
3. Digitale benadering maakt het mogelijk om ervaringen uit projecten te verwerken in het “basisdossier” waardoor kennis niet verloren gaat en de beheersing van V&G steeds beter wordt.
4. Het is mogelijk de data te koppelen, aan het BIM model, waardoor nog meer inzicht (visualisatie) mogelijk is in samenloop risico’s

Hoe werkt het Digitale V&G Dossier?

Het eerlijke antwoord; “heel eenvoudig”. U kiest de fase waarin het object zich bevindt. We hebben voor u alvast 5 fases gedefinieerd. U vult voor het betreffende object de juiste gegevens in en het programma geeft u direct de noodzakelijk V&G-informatie waarna u besluiten kunt nemen of acties kunt uitzetten. Lees meer

Wat is een V&G Dossier?

Dit dossier biedt inzicht in alle V&G-risico’s tijdens bouwwerkzaamheden. Het is een integraal dossier dat opgebouwd wordt tijdens de ontwerpfase en actief wordt bijgewerkt en nageleefd tijdens de realisatiefase. Lees meer

Kan ik inloggen met mijn laptop, tablet of telefoon?

Het maken van een V&G-dossier vindt plaats in Relatics. Relatics is het best te benaderen op de laptop. Met behulp van een tablet en telefoon kunnen wel mobiel werkplekinspecties en VGM-bevindingen worden gedaan die in het Digitaal V&G-dossier terecht komen.

Hoe leer ik met dit programma te werken?

Wanneer gekozen wordt voor het Digitaal V&G-dossier worden de gebruikers getraind in het gebruik van de tooling. Daarnaast is er tijdens kantooruren ook een helpdesk beschikbaar om vragen te beantwoorden en te assisteren in het gebruik.

Wat als ik toch loop in het V&G-dossier?

Tijdens kantooruren is er een helpdesk beschikbaar per telefoon of per email die u kan ondersteunen in het gebruik van het Digitaal V&G-dossier.