Wat is een V&G Dossier

Veiligheid en Gezondheid zijn essentiële voorwaarden om te kunnen werken. Vanuit de Wet en vanuit goed werkgeverschap. “Iedereen elke dag veilig en gezond naar huis” is onze en waarschijnlijk ook uw doelstelling. Deze doelstelling kan heel concreet worden gemaakt door gebruik te maken van een goed V&G-dossier.

Is dit een compleet nieuw programma? Ja en nee. Het is een uniek concept en een functionaliteit die huidige pakketten niet bieden. Het is echter volledig geschikt om te integreren in een bestaande Relatics omgeving.

“Relatics is een web based applicatie die u in staat stelt om alle informatie binnen projecten in de bouw- en infrastructuur te beheren.”(https://www.relatics.com/) Deze applicatie is al in gebruik bij vele opdrachtgevers en aannemers.

Fase 1 – Kwantificeren risico’s

Fase 1 – Kwantificeren risico’s

Per risico kan een initiële kwantificering worden vastgesteld en conform de arbeidshygiënische strategie worden bepaald of en welke soort maatregel mogelijk is.

Fase 2 – Selecteren generieke risico’s

Fase 2 – Selecteren generieke risico’s

Per object wordt een selectie gemaakt van de van toepassing zijnde generieke risico’s. Deze risico’s zijn vooraf bepaald en dekken alle mogelijke veiligheidsrisico’s af.

Fase 3 – Bepalen beheersmaatregelen

Na het vaststellen van de strategie kan een maatregel worden bepaald en worden gekoppeld aan een actiehouder. Hierna kan de restkwantificering worden vastgesteld.

Fase 4 – Modules Digitaal V&G-dossier

Fase 4 – Modules Digitaal V&G-dossier

Integrale veiligheid kent vele aspecten. Deze zijn terug te vinden in de verschillende modules van het Digitaal V&G-dossier.

Fase 5 – VGM-bevindingen

Fase 5 – VGM-bevindingen

Het Digitaal V&G-dossier heeft de mogelijkheid om VGM-bevindingen aan te maken, te beheersen en te relateren aan de maatregelen uit het V&G-dossier. Zodat geanalyseerd kan worden of de maatregelen effectief zijn.

Wat is een Digitaal V&G Dossier

Wat is een V&G Dossier?

Dit dossier biedt inzicht in alle V&G-risico’s tijdens bouwwerkzaamheden. Het is een integraal dossier dat opgebouwd wordt tijdens de ontwerpfase en actief wordt bijgewerkt en nageleefd tijdens de realisatiefase. Lees meer

Waarom een Digitaal V&G Dossier?

Waarom een Digitaal V&G Dossier?

Het is van belang dat zowel de opdrachtgever als de uitvoerende en aansturende partijen op bouwlocatie kennis kunnen nemen van het V&G-dossier. Verschillende personen werken vanuit eigen invalshoeken aan het dossier. Lees meer

Veelgestelde vragen

Kan ik inloggen met mijn laptop, tablet of telefoon?

Het maken van een V&G-dossier vindt plaats in Relatics. Relatics is het best te benaderen op de laptop. Met behulp van een tablet en telefoon kunnen wel mobiel werkplekinspecties en VGM-bevindingen worden gedaan die in het Digitaal V&G-dossier terecht komen.

Hoe leer ik met dit programma te werken?

Wanneer gekozen wordt voor het Digitaal V&G-dossier worden de gebruikers getraind in het gebruik van de tooling. Daarnaast is er tijdens kantooruren ook een helpdesk beschikbaar om vragen te beantwoorden en te assisteren in het gebruik.

Wat als ik toch loop in het V&G-dossier?

Tijdens kantooruren is er een helpdesk beschikbaar per telefoon of per email die u kan ondersteunen in het gebruik van het Digitaal V&G-dossier.

Wat heb ik nodig om gebruik te maken van het Digitaal V&G-dossier?

De applicatie werkt op het platform Relatics. Om het Digitaal V&G-dossier te kunnen gebruiken in een webbrowser nodig en een licentie voor het gebruik van Relatics. Indien al gebruik wordt gemaakt van Relatics kan onder dezelfde licentie ook gebruik worden gemaakt van het Digitaal V&G-dossier. Meer informatie over Relatics is te vinden op www.relatics.com.

Kan het Digitaal V&G-dossier worden ondergebracht in een eigen Relatics-omgeving?

Ja, de omgeving kan worden geplaatst in een bestaande Relatics-environment. In overleg kan ook worden bekeken of relaties met andere beschikbare workspaces kan worden gelegd.

Kan ik ook gebruik maken van het Digitaal V&G-dossier zonder Relatics?

Het is mogelijk om met beperkte functionaliteit ook gebruik te maken van het Digitaal V&G-dossier zonder dat hiervoor een Relatics-licentie is benodigd. Er kan dan per object een V&G-dossier worden samengesteld en in PDF per mail worden toegestuurd.